nieuws   30 december 2020     1 foto
VV Reutum Nieuwjaarswens

Het afgelopen jaar 2020 was een roerig jaar. Bijna het hele jaar stond in het teken van corona. Dit rotvirus greep en grijpt (nog steeds) stevig om zich heen. Er is dit jaar bijna niet gevoetbald en de kantine was meestal gesloten. Het is nog nooit zo rustig geweest op De Kottenbrei. Alleen de jeugdleden konden nog trainen. Hoewel er vrijwel geen zicht was op het spelen van wedstrijden, hebben onze jeugdleden en trainers er toch nog het beste van proberen te maken. Dat verdient respect. En dat verdienen ook al die andere vrijwilligers die achter de schermen toch nog steeds bezig zijn voor onze voetbalvereniging. Of het nu gaat om het ophalen van de toto, het bijhouden van de website, het uitbrengen van het clubblad of het onderhouden van ons sportcomplex. Al deze vrijwilligers zorgen ervoor dat wij via ons geliefde spelletje binding houden met elkaar en er klaar voor zijn zodra er weer gevoetbald mag worden. Door de stilte op ons sportcomplex realiseer ik mij des te meer hoe levendig het voor corona was. Hoe belangrijk een voetbalvereniging in ons kleine dorp is. Het zorgt door inspanning voor ontspanning, voor ontmoeting, voor het onderhouden van sociale contacten, voor gezelligheid en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik hoop dat wij weer snel mogen terugkeren naar die goede oude tijd. De tijd voor corona. Zodat wij elkaar weer “live” kunnen ontmoeten op De Kottenbrei.

Mede namens het bestuur wens ik iedereen een goede jaarwisseling en een gezond en sportief 2021!

Frank Droste

Voorzitter VV Reutum