nieuws   22 november 2020     6 foto's
VV Reutum feliciteert Harry en Johan Poppink met hun Koninklijke onderscheiding

Zondagmorgen 22 november om 11.00 uur zijn Johan en Harry Poppink door burgemeester Haverkamp Koninklijk onderscheiden. Burgemeester Haverkamp was bij Johan en Marietje thuis en er was een videoverbinding met het huis van Harry en Irma zodat op een coronaveilige manier Johan en Harry gelijktijdig onderscheiden konden worden.
Burgemeester Haverkamp had voor beide heren een persoonlijk woord en prees de gebroeders voor alles wat zij hebben gedaan en betekend.
Het was voor de beide broers een bijzonder grote verrassing dat zij Koninklijk werden onderscheiden.  Na afloop spraken zij hun dank uit en zeiden het belangrijk te vinden om zich naast het zakelijke deel ook met al hun mogelijkheden in te zetten om waar dat kan een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Men heeft elkaar nodig en alleen door begrip en samen te werken kunnen veel dingen gerealiseerd worden.
Al sinds de jaren 80 zijn de Gebr. Poppink (hoofd)sponsor van onze voetbalvereniging. Een zeer stabiele factor waarbij de continuïteit gewaarborgd is.
Op allerlei manieren, zowel immaterieel, materieel als financieel ondersteunt het bedrijf onze vereniging en dat gaat veel verder dan het nakomen van de sponsorafspraken. Zeker wat betreft de aanleg en onderhoud van de velden waren de adviezen en de hulp van de gebr. Poppink van zeer grote waarde en nog steeds. Vijf jaar geleden heeft de VV Reutum een kunstgrasveld aangelegd. Dit was alleen mogelijk door de (im)materiële hulp, kennis en sponsoring door de gebr. Poppink.
Vooral de manier waarop en de vanzelfsprekendheid waarmee Johan en Harry Poppink blijk gaven en geven van hun betrokkenheid bij de vereniging dwingt diep respect af. Met veel plezier bijvoorbeeld hebben ze al jarenlang met de kampioenen op een ‘platte wagen’ door het dorp gereden.

Voor de leefbaarheid van Reutum vinden zij het van het grootste belang dat er een bloeiend verenigingsleven is en zij dragen hiertoe hun steentje meer dan bij om dit te realiseren en in stand te houden.
Het bestuur en de leden van de VV Reutum waarderen het bijzonder dat Johan en Harry Poppink, meer dan terecht, deze Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen. Om in voetbaltermen te blijven: het is absoluut verdiend!

Bestuur VV Reutum