nieuws   12 november 2019     1 foto
Vrijwilligersavond vrijdag 22 november 2019

Het voetbalseizoen 2019-2020 is al in volle gang. Elke week wordt er weer volop genoten van het mooie recreatieve of competitieve voetbalspel.
Dit zowel bij de jeugd als bij de senioren. Om dit allemaal mogelijk te maken is de inzet van vrijwilligers onmisbaar.
Gelukkig kennen wij binnen onze vereniging vele vrijwilligers die ieder op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan de club.

We willen alle vrijwilligers dan ook danken voor hun inzet !!

Daarom organiseren we op vrijdag 22 november een vrijwilligersfeest in ons thuishonk de Kottenbrei.
Vanaf 20.30 uur ben je van harte welkom, waar natuurlijk ook voor de inwendige mens gezorgd wordt.

 We hopen op een zeer grote opkomst zodat we er samen een mooi feest van kunnen maken !!

 Bestuur vv Reutum en de Pr commissie