nieuws   22 september 2020     1 foto
Verslag jaarvergadering VV Reutum

Jaarvergadering VV Reutum 18 september 2020

Samenvatting van terugblik en vooruitblik door voorzitter Frank Droste.

Het is een goed gebruik om tijdens de jaarvergadering stil te staan bij de leden die ons afgelopen jaar zijn ontvallen. Ik wil kort stilstaan bij iemand die officieel geen lid meer was maar wel jarenlang lid is geweest. En dat is Jan ter Beek.

Op 8 december 2019 is Jan ter Beek overleden. Jan, beter bekend als Bakkers Dieks, was in zijn jonge jaren speler van het eerste elftal. Later hield hij zich vooral bezig met het randgebeuren van onze vereniging. Zo is Jan jarenlang lid geweest van de VUT-ploeg. De vv Reutum betekende veel voor Jan en Jan heeft veel voor de VV Reutum betekend. Daar zijn wij hem zeer dankbaar voor.

Dan nu mijn terugblik op het afgelopen seizoen. Ik zou dat bijna in één woord kunnen samenvatten: “Corona”.

Hoewel dat te kort door de bocht is, kan ik mij niet herinneren dat er de laatste decennia een gebeurtenis is geweest die meer invloed op het voetbalseizoen, op de hele maatschappij, heeft gehad dan het coronavirus. En sportief gezien is dat ontzettend jammer. Maar er zijn dingen die nog belangrijker zijn in het leven dan voetbal. En dat is in ieder geval gezondheid.

Maar wat hadden de verschillende competities nog spannend kunnen worden als het coronavirus geen abrupt einde aan het voetbalseizoen had gemaakt. Want ons eerste elftal stond tweede en ons tweede stond eerste. Maar wij zullen nooit weten hoe de eindstand eruit zou hebben gezien indien het seizoen zou zijn afgemaakt.

Naast het sportieve heeft het coronavirus nog meer consequenties voor ons gehad. Financieel bijvoorbeeld, hoewel dat achteraf gelukkig meevalt. Maar ook op het sociale vlak en het onderhoud van ons sportcomplex. Ik weet nog heel goed dat wij als bestuur ook tegen de VUT-ploeg hebben moeten zeggen dat zij op maandagmiddag niet bij elkaar mochten komen.

Gelukkig mogen wij nu weer trainen en voetballen en mag de VUT-ploeg het complex weer onderhouden. Maar iedereen weet ook dat het virus nog niet weg is.

Na afloop van een wedstrijd moet iedereen weer de anderhalvemeter in acht nemen. Maar ik weet ook dat het bijna niet te doen is om consequent anderhalvemeter uit elkaar te blijven. Wij moeten en zullen de voorwaarden scheppen om verantwoord te kunnen voetballen, inclusief het randgebeuren, maar het komt toch vooral op ieders eigen verantwoordelijkheid en gezonde verstand aan. Want wij zijn wel klaar met het coronavirus maar dat virus is nog niet klaar met ons.

Omdat er sportief gezien maar sprake is geweest van ruim een half seizoen, hebben wij er voor gekozen om dit jaar geen sportman of -vrouw en clubman of -vrouw te kiezen. Dat is bij de jeugd ook niet gebeurd.

Tot zover mijn terugblik. Dan nu een vooruitblik. Uiteraard is deze door het bekende virus onzeker. Want als corona ook onze vereniging zal binnendringen dan zullen wij maatregelen moeten nemen. In overleg met de GGD, KNVB en de overheid zullen wij dan heel snel schakelen en besluiten wat nodig is.

Los hiervan zijn wij blij te kunnen melden dat wij dit jaar bij de heren niet met vier maar met vijf seniorenteams aan het nieuwe seizoen zullen beginnen. Dat zien wij als een positieve ontwikkeling, misschien wel een beetje tegen de trend in. Het leidt echter  wel tot nieuwe uitdagingen, denk aan een trainer, leiders, veld- en kleedkamerbezetting en zeker niet als laatste: scheidsrechters. Ik wil hier bewust even bij stilstaan want wij hebben echt een tekort aan scheidsrechters. Daarom doe ik bij deze een oproep om je, indien je enigszins kunt, beschikbaar te stellen als scheidsrechter. Zonder scheidsrechter kunnen wij ons spelletje niet uitoefenen. En heb ook respect voor de scheidsrechters.

Nog even terugkomen op de veldbezetting. Voor de zaterdag en zondag is dit meestal geen probleem. Wij hebben twee uitstekende velden tot onze beschikking. Maar het probleem zit meer in de trainingsavonden. Op dit moment traint iedereen op het kunstgrasveld en dat is logisch. Op het hoofdveld is geen verlichting. Dat is er wel op het derde veld maar de kwaliteit van dat veld is met name de winterdag beduidend minder. Dat brengt ons bij de vraag of de kwaliteit van dat veld verbeterd moet worden of dat er verlichting rondom het hoofdveld aangebracht moet worden. En daar zijn wij nog niet uit.

Voor de korte termijn gaan wij het derde veld weer in gereedheid brengen om daar te kunnen trainen.

Daarnaast gaan wij op heel korte termijn aan de slag met de papiercontainer. Wij gaan van één naar twee papiercontainers met de trap daartussen en deze worden dan een kwartslag gedraaid ten opzichte van de huidige situering. Sinds de uitbraak van corona is er geen papier meer opgehaald. Wij kunnen niet zeggen dat wij minder papier hebben ingezameld en daarnaast hebben wij ook geen signalen ontvangen dat mensen dit als problematisch hebben ervaren. Daarom hebben wij als bestuur besloten te stoppen met het ophalen van oud papier.

Wij wilden het verplaatsen van de papiercontainers graag combineren met de vernieuwing van de parkeerplaats maar dat laat nog even op zich wachten.

Tenslotte brengen wij op dit moment in kaart waar en hoe wij ons complex verder kunnen verduurzamen. Gas en elektriciteit is een grote kostenpost. Het is prettig om daaraan minder geld uit te geven. De zonnepanelen doen inmiddels hun werk maar wij kijken er ook nadrukkelijk naar om LEDverlichting  rondom het kunstgrasveld aan te brengen. Wij hopen daar binnenkort een besluit over te kunnen nemen.

Frank Droste
Voorzitter VV Reutum