nieuws   17 mei 2022     1 foto
Subsidie Rabobank voor LED verlichting

VV Reutum heeft € 2500,- subsidie ontvangen van de Rabobank voor het aanbrengen van de LED verlichting langs het kunstgrasveld. Dit bedrag was al eerder toegezegd. Nu de lampen al enige tijd branden heeft de Rabobank het geld ook overgemaakt. Donderdag 14 mei werd hiertoe symbolisch een cheque overhandigd aan onze penningmeester Joost Blokhuis en voorzitter Frank Droste.

Wij zijn de Rabobank zeer erkentelijk voor dit mooie bedrag. Mede door deze bijdrage was het voor de VV Reutum mogelijk de LED verlichting aan te schaffen.