nieuws   24 april 2020     1 foto
Protocol verantwoord sporten

Nu het kabinet heeft besloten dat de jeugd vanaf 29 april voorzichtig weer mag trainen op de voetbalvelden, heeft NOC*NSF een protocol voor alle sport/sportverenigingen opgesteld.
Hierin staan de praktische regels om veilig en verantwoord georganiseerd te kunnen sporten in de leeftijdsklassen t/m 12 jaar en 13-18 jaar

Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd (opgesteld door NOC/NSF)

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Met dit protocol willen we de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Hier de link naar het sportprotocol opgesteld door het NOC/NSF:

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_a4.pdf

Na Koningsdag komt er van de KNVB een protocol speciaal voor het voetbal.
Hierin staan tips (zoals bijvoorbeeld het aantal spelers dat op het veld mag en hoe je veilig met de bal en andere materialen kan omgaan) en handvatten die specifiek afgestemd zijn
op de doelgroepen die nu weer mogen sporten op de club.
Dit wordt z.s.m. gedeeld door de KNVB.

Ook de Gemeente Tubbergen heeft de nodige info op haar site gezet.
In onderstaande link staat de informatie van de gemeente Tubbergen:

https://www.tubbergen.nl/informatie-over-coronavirus-en-sport

A.s. dinsdag is er digitaal overleg tussen de gemeentelijke Sportraad en de gemeente Tubbergen.
In de sportraad zijn volleybal, badminton, voetbal, judo, klootschieten, handbal, schaatsen, paardensport, tennis, zwemmen en basketbal vertegenwoordigd.
Het Bestuur/Technische jeugdcommissie van VV Reutum zal op basis van dit digitale overleg, en met inachtneming van de richtlijnen/protocol vanuit de KNVB,
zo spoedig mogelijk komen met nadere berichtgeving over het mogelijk onder begeleiding hervatten van de sportbeoefening door kinderen en jongeren op onze Kottenbrei.