nieuws   04 mei 2020     1 foto
Protocol jeugdtrainingen goedgekeurd, trainingen hervat vanaf woensdag 6 mei

Wat een mooi bericht dat de jeugd weer kan starten met voetbaltraining!
Alles wel volgens een strikt protocol dat door VV Reutum bij de gemeente is ingediend en
op 4 mei akkoord is bevonden door de gemeente Tubbergen.
Vanaf woensdag 6 mei kan er weer getraind worden door de jeugd van VV Reutum op de Kottenbrei
Aan de trainingen zijn strikte voorwaarden verbonden, waar spelers, trainers, begeleiders en ouders zich aan dienen te houden. Dit is vermeld in het protocol.
We hopen natuurlijk dat alles goed gaat verlopen en de senioren later dit voorjaar ook kunnen gaan trainen.
De kantine en kleedkamers blijven gesloten
Voor alle duidelijkheid, de Kottenbrei is, buiten de in het protocol genoemde trainingen, voor niemand
toegankelijk en blijft dus gesloten.
Lees hieronder het protocol voor de trainingen van de jeugd:

https://www.vvreutum.nl/upload/downloads/protocol-vvreutum-2020.pdf

Mochten er nog vragen zijn m.b.t. dit protocol kun je contact opnemen met de Technische jeugdcommissie of met het bestuur.