nieuws   05 december 2018     1 foto
KNVB info mbt voetbal met Pasen en Pinksteren en de nacompetitie


De speeldagenkalender van het seizoen 2017/'18 is door de KNVB  geëvalueerd.
Daarbij was de KNVB benieuwd naar de ervaringen en wensen met betrekking tot de nieuw te vormen competitieopzet en de daarbij horende kalender.


Wijzigingen seizoen 2018/’19
Aan de hand van deze resultaten heeft de KNVB  besloten om al dit seizoen een aantal wijzigingen door te voeren:
• De winterstop wordt verkort voor de B-categorie in de districten West I en West II, waardoor er minder in de vakantietijd gespeeld hoeft te worden;
• De wedstrijden met Pasen en Pinksteren worden weer op Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag gespeeld, met de mogelijkheid om de wedstrijd te verplaatsen naar zondag;
• Het thuisvoordeel in de nacompetitie is voor de hoogst geplaatste periodekampioen;
• De finale van de nacompetitie worden op neutraal terrein gespeeld.

En nu verder
De start van het seizoen 2019/’20 vindt plaats in het weekend van 31 augustus en 1 september. Aan de hand van de resultaten gaat de KNVB  verder om de speeldagenkalenders voor het seizoen 2019/’20 per district en voor de verschillende doelgroepen verder te optimaliseren.

Bron:  KNVB.NL