nieuws   20 september 2022     1 foto
Kantineprijzen verhoogd

Nieuw seizoen – Nieuwe prijzen

Prijzen worden niet alleen gewonnen, maar ook betaald!

Door de stijging van de inkoopprijzen zal er met ingang van het nieuwe seizoen
( met ingang van 24 september)  op diverse producten een prijsverhoging worden doorgevoerd in de kantine.

In de kantine komen de nieuwe tarieven op het bord te staan.

Bestuur VV Reutum