nieuws   11 juli 2020     1 foto
Jaarvergadering op vrijdag 28 augustus

Deze week is tijdens de bestuursvergadering besloten de algemene ledenvergadering te houden op vrijdag 28 augustus om 20.00 uur.
Wanneer de weersomstandigheden het toelaten wordt de vergadering buiten op het terras gehouden.

Bestuur VV Reutum