nieuws   08 juli 2019     1 foto
Jaarvergadering

Aan de leden,

Hierbij nodigen wij U uit voor de 75e jaarvergadering welke gehouden wordt op
donderdag 11 juli 2019 om 20.00 uur in de kantine op de Kottenbrei. 

Agenda

    1.       Opening/welkom

2.      Terugblik op seizoen 2018-2019 en korte vooruitblik door Frank

3.      Financieel verslag seizoen 2018-2019 door Joost

4.      Verslag kascommissie door Mart en Douwe

5.      Financiële verantwoording Stichting Groen Gras door Hubert

Korte pauze

6.      Verslag PR-commissie door Dennis

7.      Verslag Jeugdcommissie door Wout

8.      Verslag Technische commissie door Rob

9.      Rondvraag

10.    Bekendmaking sportman/sportvrouw en clubman/clubvrouw van het jaar door Dennis