nieuws   09 juli 2022     3 foto's
Goed verloop jaarvergadering

Voorzitter Frank Droste kon een groot aantal aanwezigen welkom heten en hij stond stil bij de mensen die ons ontvallen zijn en zeer nauw bij de vereniging betrokken waren: Johan Poppink, Rob Adema en Jan Jansen.

De vergadering kende een bijzonder vlot verloop. Penningmeester Joost Blokhuis kreeg de handen op elkaar van de leden voor een gezonde financiële situatie, goedgekeurd door de kascommissie. Hubert Stevelink lichtte de financiën van de Stichting Groen  Gras toe. Afscheid werd genomen van voorzitter Harry Olde Loohuis die opgevolgd wordt door Daniël Ikink.

Dennis Morskieft benoemde de activiteiten van de PR commissie waarbij het grote aantal deelnemers aan de Reutumse toto opviel. Jeugdcoördinator Koen Warring vertelde dat het kader van de jeugd voor het komende seizoen nagenoeg rond is.

Met kippenvel op de armen blikte voorzitter van de Technische Commissie Rob Veelers kort terug op de promotie van het eerste elftal naar de tweede klasse. Naast een aantal aandachtspunten heerst tevredenheid over het aantal spelers / speelsters / teams die deelnemen aan de competitie volgend seizoen. Aandacht werd gevraagd voor de beschikbaarheid van scheidsrechters en Rob wees op de eigen verantwoordelijkheid in dezen van de elftallen.
Afscheid werd genomen van Ingrid Oude Kotte die 9 jaar secretaris van de VV Reutum is geweest. Zij wordt opgevolgd door Linde Vrerink.

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. De voorzitter gaf aan dat het bestuur openstaat voor alle opmerkingen en suggesties.

Dennis Morskieft maakte met trots de nieuwe Clubvrouw en Sportman bekend.
Daniëlle Huiskes kreeg deze terechte eer omdat ze in veel functies gedurende het weekend op de Kottenbrei te vinden is.
Sportman werd Sam Holsink, speler van het eerste elftal en derde in de topscorerslijst van de TC Tubantia.