nieuws   25 juni 2022     1 foto
Donderdag 7 juli Jaarvergadering VV Reutum

De jaarvergadering van VV Reutum wordt gehouden op donderdag 7 juli om 19.30 uur op de Kottenbrei. 

Door Corona kon vorig jaar geen jaarvergadering gehouden worden maar nu kan het weer doorgaan. En wij hebben wel iets om op terug te blikken!
Daarom bij deze een oproep aan alle leden om 7 juli naar de Kottenbrei te komen. 

Bestuur VV Reutum

De Agenda:
 

Jaarvergadering d.d. 7 juli 2022, aanvang 19.30 uur.

 1. Opening/welkom
 2. Terugblik op seizoenen 2020-2021 en 2021-2022 en korte vooruitblik door Frank
 3. Financieel verslag seizoen 2021-2022 door Joost
 4. Verslag kascommissie
 5. Financiële verantwoording Stichting Groen Gras door Hubert
 6. Verslag PR-commissie door Dennis
 7. Verslag Jeugdcommissie door Koen
 8. Verslag Technische commissie door Rob
 9. Bestuurswisseling

Ingrid oude Kotte heeft aangegeven na 9 jaar te willen stoppen als secretaris. Wij hebben Linde Vrerink bereid gevonden haar plek in het bestuur over te nemen. Wij stellen de vergadering voor hiermee in te stemmen.

 1. Rondvraag
 2. Bekendmaking sportman/sportvrouw en clubman/clubvrouw van het jaar door Dennis
 3. Sluiting