DONDERDAG 13 JULI JAARVERGADERING VV REUTUM
Terug
DONDERDAG 13 JULI JAARVERGADERING VV REUTUM
Laatst bijgewerkt:

De jaarvergadering van VV Reutum wordt gehouden op donderdag 13 juli om 19.30 uur op de Kottenbrei. 
We nodigen alle leden graag uit om samen terug te blikken op afgelopen seizoen. 
Tevens zullen de plannen voor de nieuwe parkeerplaats worden gepresenteerd. 

Bestuur VV Reutum

Agenda jaarvergadering d.d. 13 juli 2023: aanvang 19.30 uur.
 1. Opening/welkom
 2. Terugblik seizoen 2022-2023 en korte vooruitblik door Frank
 3. Financieel verslag seizoen 2022-2023 door Joost
 4. Verslag Kascommissie
 5. Voorstel contributieverhoging door Joost 
 6. Financiële verantwoording Stichting Groen Gras door Hubert
 7. Verslag Activiteitencommissie door Dennis
 8. Verslag Jeugdcommissie door Koen
 9. Verslag Technische commissie door Rob
10. Korte pauze 
11. Presentatie plannen nieuwe parkeerplaats door Gert-Jan en Thomas 
12. Rondvraag
13 Bekendmaking sportman/sportvrouw en clubman/clubvrouw van het jaar door Dennis
14. Sluiting
 

Recent nieuws