nieuws   15 februari 2021     13 foto's
Deze week (15 tm 19 februari) geen training op de Kottenbrei.

Door de winterse weersomstandigheden en een dik pak sneeuw op alle drie velden zal er ook deze week niet op de Kottenbrei getraind kunnen worden.

Vanaf maandag 22 februari proberen we de trainingen te hervatten.
Nader bericht volgt.

Consuls
Technische jeugdcommissie

Op bijgaande foto’s die 13 februari zijn gemaakt een overzicht van een winters Kottenbrei.