nieuws   14 mei 2019     1 foto
BOBsport Rijden Zonder Invloed bezoekt VV Reutum

Op zondag 19 mei van 11.00 tot 15.00 uur bezoekt de BOBsport campagne De Kottenbrei.

Via deze actie wordt bij sporters én bezoekers aandacht gevraagd voor het Rijden Zonder Invloed, ook ná een sportevenement! Iets dat de VV Reutum van harte onderschrijft.
Het doel van de campagne is het terugdringen van het aantal verkeersongevallen onder jongeren. Dit aantal is namelijk nog te hoog!
BOBsport doet dit door iedereen bewust te maken van de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer.

Sportclubs worden tijdens een wedstrijddag of evenement bezocht door het BOBsport campagneteam. Tijdens dit bezoek spreekt het BOB-team bezoekers in de sportkantine en toeschouwers aan. De speciale BOBautodeur wordt ingezet als BOB-challenge om de aandacht op het team te vestigen. Het is een echte aandachtstrekker en geeft een makkelijke ingang om in gesprek te komen. Bezoekers wordt gevraagd of ze BOB zijn. Met hen wordt de afspraak gemaakt om geen alcohol te drinken. Ook worden zij uitgenodigd voor een alcoholblaastest. Nuchtere bestuurders ontvangen als beloning een BOB-sleutelhanger. Ook worden de BOBquizen afgenomen bij de bezoekers. De BOB-quiz bestaat uit 60 vragen waarvan er zo veel mogelijk binnen de gestelde tijd juist beantwoord moeten worden. De vragen zijn bedoeld om kennis over de negatieve gevolgen van rijden onder invloed over te brengen. Deelnemers aan de BOB-quiz ontvangen een presentje voor deelname én als reminder.