nieuws   14 juni 2019     1 foto
Bestuursinfo : Jaarvergadering - Clubblad

De jaarvergadering van VV Reutum staat al jaren gepland op de eerste donderdag in juli.
Het bestuur heeft besloten dit jaar deze vergadering te verplaatsen naar de tweede donderdag in juli: Donderdag 11 juli om 20.00 op de Kottenbrei.
Wij hopen dat ook op die avond veel leden aanwezig zullen zijn op de jaarvergadering.
Nadere informatie volgt z.s.m. op deze site.

Clubbladuitgave
In tegenstelling tot eerdere berichten op de jeugdjaarvergadering van 8 juni, zal er volgend seizoen géén clubblad worden uitgebracht.
Dit i.v.m. de uitgave van het jubileumboek afgelopen mei. .
Er zijn nog jubileumboeken verkrijgbaar.