nieuws   05 oktober 2020     1 foto
Aanvullende Coronamaatregelen per 29 september en 5 oktober 2020

Tijdens de persconferentie van 28 september jl. zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd vanuit het kabinet in verband met COVID0-19.
Ook bij VV Reutum hebben we hier vanaf dinsdag  29 september 2020 nadrukkelijk mee te maken. Op 5 oktober zijn deze regels door het bestuur aangevuld.
Voor ons zal dit, bovenop de bestaande regels, betekenen dat:

Aanvullende maatregelen(2) per 5 oktober 2020
Aangezien we afgelopen weken een stijging zien van positieve coronagevallen,  willen we als bestuur aanvullend op de al geldende regels toevoegen:
* dat er per 5 oktober thuis zal worden gedoucht 
* er geen gebruik meer wordt gemaakt van kleedkamers voor zowel jeugd en senioren. (Dit geldt voor trainingsavonden en wedstrijddagen voor zowel thuis als uitspelende ploeg) 
* Tijdens trainingsavonden dient men zich thuis om te kleden, een trainingspak en/of jas kan gedurende de training in de kleedkamer gelegd worden. 
  Op wedstrijddagen mag gebruik worden gemaakt van de kleedkamer om te kunnen omkleden. 
* clubscheidsrechters worden ook geacht thuis te douchen. Officiële scheidsrechters die een aanstelling krijgen vanuit de KNVB bieden we wel de mogelijkheid om te kunnen douchen.
* besprekingen in de bestuurskamer blijven mogelijk
* de regels voor het vervoer naar uitwedstrijden blijven hetzelfde, het advies hierin is om een mondkapje te dragen in de auto.

Aanvullende maatregelen per 29 september 2020
*Kantine t/m 20-10 gesloten.
*Verzorging in verzorgingsruimte is mogelijk.
*De Kottenbrei is t/m 20-10 niet toegankelijk voor ouders/supporters, brengen en halen dient  op de parkeerplaats te gebeuren.
*Ouders die mee rijden naar uitwedstrijden vallen onder begeleiding van dat team.
*Bij wedstrijden kan er door de teams zelf in de rust ranja worden geschonken

De overige maatregelen blijven dus van kracht. Dit betekent o.a. dat iedereen, buiten de lijnen van het veld, 1,5 meter afstand moet bewaren (dus ook tijdens de rust en in de kleedkamers!).
Daarnaast dient iedereen bij betreding van het sportpark de handen te desinfecteren.

Dus let op: Blijf thuis bij klachten en houd voldoende afstand van anderen!
Kantine gesloten, alleen sporters toegestaan op de Kottenbrei.

Hieronder enkele vragen m.b.t de nieuwe Coronamaatregelen  (bron: KNVB.nl)

Wie is er wel welkom op de sportaccommodatie?
Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches,geblesseerde speler, stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers en/of chauffeurs.

Ik rijd mijn kind (tm JO19) naar een uitwedstrijd. Ben ik dan een toeschouwer?
Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdspelers (t/m 19 jaar) vallen de benodigde chauffeurs onder de teambegeleiding.
Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. 

Ik rijd mijn kind (tm JO19) naar training of een thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?
Nee. Als kinderen sporten op de eigen accommodatie dan vallen de chauffeurs niet onder de teambegeleiding.
Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken naar de training/wedstrijd. 

Mogen er bij spelers met een beperking wel ouders  aanwezig zijn?
Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking mogen wel worden toegelaten op de sportaccommodatie.

Geldt de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten ook voor de sport?
Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel.
Dit betekent dus dat iedereen na afloop van de training/wedstrijd zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaat.
Zij blijven dus ook niet kijken naar een andere training/wedstrijd na afloop omdat zij dan worden gezien als toeschouwers.

Voor welke (niet horeca) activiteiten kunnen we de sportkantine wel gebruiken?
De sportkantine kan gebruikt blijven worden voor verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het voetbal. Denk hierbij aan:

Wedstrijdsecretariaat
Bestuurskamer
Operationeel commissie overleg
Trainingen en cursussen (o.a. trainers, scheidsrechters)
Verenigingsrechtzaken (ALV’s etc.)
Hierbij is het uitgangspunt dat de horeca in de kantine gesloten blijft en er geen toeschouwers/publiek zich in de kantine begeven.
Daarnaast gelden de algemene coronamaatregelen m.b.t. het aantal toegestane personen in binnenruimtes.