nieuws   19 oktober 2021     1 foto
Aankondiging telecomwerkzaamheden Vodafone in Reutum op 3,4,5 November 2021
Wij hebben van Vodafone de opdracht gehad om werkzaamheden te verrichten op het adres: Holsmanweg 13 in Reutum.
Het betreft werkzaamheden bij de apparatuur kasten en antennes van Vodafone in de mast op het parkeerterrein van de voetbal vereniging.
Via deze weg worden jullie op de hoogte brengen van onze aanwezigheid op de onderstaande dagen:
 
Planning:
Dag: Datum/tijd ---------------------------- -----------------Aanwezigheid van:          ----------------------------Overige info:
Woensdag 3 November 2021 (08:00 t/m 17:00)------Hoogwerker ----------------------------- Levering materialen
Donderdag 4 November 2021 (08:00 t/m 17:00)----- Hoogwerker  
Vrijdag 5 November 2021 (08:00 t/m 17:00)  
 
Hoogwerker:
Op bijgaande  foto ziet u de opstellocatie voor de hoogwerker.
 
Gezien de locatie en de opstelling van de hoogwerker op het parkeer terrein, denken we dat de vereniging weinig tot geen hinder van onze aanwezigheid zal ervaren en de werkzaamheden akkoord zullen zijn.
 
Dael Nederland
Maasdijk