nieuws   02 november 2018     1 foto
Privacybeleid VV Reutum


De nieuwe ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

U hebt het waarschijnlijk al gehoord of gelezen: vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet, de zogenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht. Deze nieuwe AVG vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en geldt voor de gehele Europese Unie.

Deze wet versterkt de positie van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalverenigingen, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers etc. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.

download hier ons privacy statement (pdf)

De afgelopen maanden heeft VV Reutum haar privacy beleid vormgegeven, gebaseerd op de vereisten in de nieuwe wet. Vanaf heden zult u het Privacy reglement op de website aantreffen onder het tabblad “Diversen” en dan onder “handige documenten”. VV Reutum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt ervan op aan dat hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen. In  het Privacy reglement geven wij u hierover nadere informatie.

download hier ons privacy statement (pdf)