KNVB info over: Geschorst na de 5e kaart, Verplaatsen wedstrijden, Snipperdag ipv baaldag - VV Reutum
KNVB info over: Geschorst na de 5e kaart, Verplaatsen wedstrijden, Snipperdag ipv baaldag

KNVB info over: Geschorst na de 5e kaart, Verplaatsen wedstrijden, Snipperdag ipv baaldag

  05 augustus 2017   /      1 afbeelding(en)   /      05 augustus 2017

Geschorst pas na de vijfde kaart
De amateurvoetballers kunnen opgelucht adem halen.
Vanaf september 2017 zullen ze minder snel geschorst worden.
De eerste uitsluiting volgt pas na de vijfde gele kaart, de tweede na de zevende prent.
Amateurvoetballers in de hoofd- tot en met vijfde klasse klaagden de laatste jaren steen en been; al na de vierde gele kaart werden ze voor één duel uitgesloten en elke daaropvolgende boeking betekende weer een wedstrijd schorsing.
Vanaf het nieuwe seizoen 2017/2018 wordt dat heel anders.
Na de vijfde boeking moeten ze voor het eerst één duel toekijken.
Daarna pas weer bij de zevende en negende gele kaart.
Schorsingen bij het  Bekertoernooi
Ook wordt voor het bekertoernooi komend seizoen een apart registratiesysteem in het leven geroepen. Na de vierde gele kaart in een bekerwedstrijd volgt één wedstrijd schorsing. Competitie en beker worden dus van elkaar losgekoppeld. Alleen een directe rode kaart, opgelopen in het bekertoernooi, telt wel mee als schorsing voor de competitieduels.
Schorsingen Nacompetitie
Ook voor de nacompetitie geldt een afzonderlijk systeem. Alle voetballers beginnen het toetje op ‘nul’ en worden bij hun tweede gele kaart voor één wedstrijd geschorst.
 
Verplaatsen van wedstrijden in datum en/of tijd
Categorie A ( Reutum 1)
In categorie A mag in onderling overleg tussen beide teams een wedstrijd alleen worden verplaatst naar een datum gelegen voor de oorspronkelijke wedstrijddatum. Binnen de periode van de flexibele winterstop (zie speeldagenkalender) mag een wedstrijd ook naar achteren worden verplaatst.
Verenigingen kunnen tot acht dagen voor de wedstrijd via de accommodatiebezetting van Sportlink eenzijdig de aanvangstijd aanpassen. De deadline wordt ook in de accommodatiebezetting bij de betreffende wedstrijd vermeld. Dit geldt voor alle wedstrijden in de categorie A, met uitzondering van de standaardteams heren, vrouwen tot en met de eerste klasse en alle divisiewedstrijden in het jeugdvoetbal. Alle betrokkenen krijgen nadien via de wedstrijdwijzigingen hiervan bericht. Binnen de acht dagen kan een wedstrijd alleen worden verplaatst in onderling overleg en met goedvinden van de competitieleider.
Het verplaatsen van een wedstrijd telt niet mee als snipperdag.
Categorie B ( overige elftallen vv Reutum )
In seizoen 2016/’17 was het toegestaan wedstrijden in onderling overleg naar een andere datum te verplaatsen die lag binnen 42 dagen na de oorspronkelijke speeldagdatum en vóór het einde van de competitie.
In seizoen 2017/’18 mogen wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 23 september t/m 31 januari wel in onderling overleg verplaatst worden, maar deze moeten wel in deze periode gespeeld worden. Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 1 januari t/m 1 juni mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn voor de laatste twee competitierondes van 19/20 en 26/27 mei. De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum.

Baaldagen / Snipperdag
De aanduiding “baaldag” wordt gewijzigd in “snipperdag”. In seizoen 2016/’17 is het aantal snipperdagen teruggebracht van twee naar één, met de bedoeling de snipperdag in seizoen 2017/’18 af te schaffen.
Echter, besloten is dat de clubs ook in seizoen 2017/’18 voor ieder team uitkomend in de categorie B de beschikking hebben over één snipperdag.

naar het overzicht
Reacties